Idi na glavni sadržaj
Meni

INFORMACIJE U SKLADU S ČLANKOM 13-14 GDPR-a

& nbsp;

(OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA) 2016/679

(…)

Smokat, voditelj obrade, obavještava vas da će se vaši podaci obrađivati ​​na način i u svrhe navedene u nastavku.

Voditelj obrade obvezuje se štititi povjerljivost i povjerljivost osobnih podataka, u skladu s načelima poštenja, zakonitosti, transparentnosti i zaštite vaših prava.

1) VRSTA OBRAĐENIH PODATAKA

Osobne podatke koje ste priopćili (ime, e-mail, naziv tvrtke, telefon itd.) obrađujemo prilikom spontano poslanih zahtjeva i podataka koji se prikupljaju neovisno o web stranici.

Podaci koje ste dali: osobni, identifikacijski i neosjetljivi podaci koje ste priopćili za podnošenje zahtjeva e-poštom, putem obrasca za kontakt ili telefonom o našim proizvodima/uslugama

Automatski prikupljeni podaci: Anonimni podaci prikupljeni pomoću kolačića ili sličnih tehnologija: Za više informacija pročitajte Pravila o kolačićima.

Napomena: Korisnici mlađi od 16 godina ne smiju davati osobne podatke bez pristanka svojih roditelja ili onih koji vrše roditeljska ovlaštenja.

Geolokacija
Ova aplikacija može prikupljati, koristiti i dijeliti podatke o geografskoj lokaciji korisnika, za pružanje usluga na temelju same lokacije.
Većina preglednika i uređaja prema zadanim postavkama nudi alate za zabranu geografskog praćenja. Ako je Korisnik izričito odobrio ovu mogućnost, ova Aplikacija može dobiti informacije o svom stvarnom zemljopisnom položaju.
Prikupljeni osobni podaci: zemljopisni položaj.

2) SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Obradit ćemo vaše osobne podatke:

da ispunimo svoje ugovorne obveze; dati odgovor na vaše upite; izračunajte procjenu koju ste tražili od nas; izvršava ugovore o kupoprodaji proizvoda ili o pružanju usluga; jamčimo potrebnu pomoć u vezi s kupljenim proizvodima i uslugama.

obavljamo zbirne statističke analize na anonimnoj osnovi kako bismo poboljšali svoje usluge;

za administrativne svrhe i za ispunjavanje zakonskih obveza, kao što su one računovodstvene, fiskalne prirode ili za obradu zahtjeva pravosudnih tijela.

u slučaju slanja životopisa, isključivo u svrhu selekcije.

3) Je li pružanje podataka OBAVEZNO?

Pružanje vaših podataka uvijek je neobavezno, ali nepoštivanje može onemogućiti nastavak određenih tretmana, poput onih koji su strogo povezani s izvršavanjem ugovora ili pružanjem usluga koje ste zatražili.

4) MJESTO, NAČIN OBRADE I VRIJEME ČUVANJA

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se kroz radnje navedene u čl. 4. Kodeksa o privatnosti i čl. 4 n. 2) GDPR i točnije: prikupljanje, registracija, organizacija, pohrana, konzultacije, obrada, modifikacija, odabir, izdvajanje, usporedba, korištenje, međusobno povezivanje, blokiranje, komunikacija, poništavanje i uništavanje podataka.

Vaši osobni podaci pohranjeni su u prostorijama voditelja obrade i podložni su papirnatoj i elektroničkoj i/ili automatiziranoj obradi, s logikom koja je strogo povezana s naznačenim svrhama i, u svakom slučaju, jamči sigurnost i povjerljivost podataka. Podaci koje pošaljete nisu pohranjeni na našoj stranici.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje gore navedenih svrha i, u svakom slučaju, najviše 10 godina od prestanka odnosa za potrebe točke C i najviše 38 mjeseci od prikupljanje podataka za potrebe iz točke B.

5) PRISTUP PODACIMA

Vaši podaci mogu biti dostupni u svrhe navedene u točki 2:

zaposlenici i suradnici voditelja obrade podataka, u svojstvu odgovornih osoba i/ili voditelja interne obrade i/ili administratora sustava;

tvrtkama trećih strana ili drugim subjektima (davatelj web stranica, pružatelj usluga u oblaku, pružatelj usluga elektroničkog plaćanja, pružatelji usluga, tehničari za podršku hardveru i softveru, otpremnici i prijevoznici, kreditne institucije, profesionalne tvrtke itd.) outsourcing za račun voditelja obrade podataka, u svojstvu procesora podataka.

6) PRIJENOS PODATAKA

Podaci se neće otkrivati, prodavati ili razmjenjivati ​​s subjektima osim vlasnika, menadžera i trudnica bez vašeg izričitog i izričitog pristanka.

7) VAŠA PRAVA.

Imate pravo znati koji se vaši osobni podaci obrađuju. Konkretno, treba vam nalaže pravo na pristup, ispravak, poništenje, kao i pravo na prenosivost podataka, pravo na ograničenje obrade i pravo na protivljenje obradi, ako za to postoje uvjeti.

U nastavku vam dajemo kratku ilustraciju prava koja su vam dana u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Pravo pristupa omogućuje vam da dobijete potvrdu obrađuje li voditelj obrade vaše osobne podatke i, ako je potrebno, pristup tim podacima i informacijama u vezi s njima;

Pravo na ispravak omogućuje vam da bez nepotrebnog odgađanja dobijete izmjenu netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas i da, uzimajući u obzir svrhe obrade, postignete integraciju nepotpunih osobnih podataka;

Pravo na brisanje omogućuje vam da dobijete brisanje podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja (na primjer, kada vaši osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni), uz iznimke predviđene primjenjivim zakonom ( na primjer, kada je pohrana vaših podataka neophodna radi ispunjavanja zakonskih obveza primjenjivih na voditelja obrade podataka). Otkazivanje će se izvršiti unutar očekivanih tehničkih rokova;

Pravo na prenosivost podataka omogućuje, u određenim okolnostima predviđenim primjenjivim zakonom, primanje osobnih podataka koji se odnose na vas koje ste dali u strukturiranom formatu, koji se obično koristi i čitljiv automatskim uređajem. Ove podatke možete prenijeti drugom voditelju obrade podataka, pod uvjetom da se to pravo može priznati u svjetlu primjenjivog zakona i osim ako može dovesti do ugrožavanja prava i sloboda drugih;

Pravo na ograničenje obrade omogućuje vam, u određenim okolnostima predviđenim mjerodavnim zakonom, da dobijete ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U takvim slučajevima, voditelj obrade podataka može nastaviti obraditi vaše podatke samo u određenim slučajevima, na primjer radi ostvarivanja prava na obranu ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe;

Pravo na prigovor na obradu omogućuje vam, u određenim okolnostima predviđenim primjenjivim zakonom, da se suprotstavite obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoje prevladavajući legitimni razlozi, prava ili slobode koji voditelju obrade podataka dopuštaju nastavak obrade;

& nbsp;

Kako biste dobili više informacija u vezi s obradom vaših osobnih podataka ili zatražili konzultacije/otkazivanje vaših podataka u našem posjedu, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: info@panaceabios.com.

8) PROMJENE OBAVIJESTI

Ove informacije su podložne promjenama. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati ove informacije i pregledavati najnoviju verziju.

Posljednje ažuriranje: studeni 2020